Drops of Youth

The Body Shop Drops of Youth™ Youth Concentrate

The Body Shop Drops of Youth™ Youth Concentrate สูตรเก่า VS สูตรใหม่ เจ้าค่ะ

/
สำหรับสูตรเก่า VS สูตรใหม่ ต่างกันอย่างไร วันนี้ละมุนีจะมาแจกแจงให้ชมกันเจ้าค่ะ 🧐
The Body Shop เปิดตัว Drops of Youth™Youth Concentrate สูตรใหม่

The Body Shop เปิดตัว Drops of Youth™Youth Concentrate สูตรใหม่เจ้าค่ะ

/
เซรั่มไลน์ Drops of Youth ปรับสูตรใหม่ ช่วยปกป้องผิวจาก PM 2.5 เจ้าค่ะ